Спеціальність 029
"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"