Обирай

КПФККіМ

Флагман мистецької освіти Поділля

Студентська родина

Коледж - креативний простір

Наші новини

Курсова робота – крок до професійного становлення

Написання курсової роботи – це крок до самостійного пошуку, різновид наукової роботи, що передбачає закріплення студентами знань, отриманих у процесі вивчення відповідної навчальної дисципліни, та вміння використовувати ці знання на практиці. Важливою складовою курсової роботи є публічний захист, на якому студенти обґрунтовують актуальність дослідження, викладають результати та підводять підсумки виконаної роботи.

29 травня та 01 червня 2023 року в коледжі відбулися захисти курсових робіт з навчальної дисципліни «Педагогіка» (викладач Бурячок Н.В.).

Публічні виступи студентів були цікавими та змістовними, курсові роботи виконані та оформлені відповідно до вимог. Студенти ґрунтовно опрацювали наукову та методичну літературу, сучасні електронні ресурси, тому не відчували труднощів під час виступу і могли відповідати на питання присутніх та членів комісії. Оцінювала роботи студентів комісія у складі завідувачки відділення Павлюк О.Я. та голови циклової комісії культурологічних дисциплін Ляшук Т.Є.

29.05.2023 курсові роботи захищали студенти 345 групи, спеціальності «Хореографія». Тематика їх курсових робіт значною мірою стосувалася обраної ними спеціальності, тому стануть у пригоді в подальшій педагогічній та творчій діяльності. Зокрема, Симоненко В.В. – «Формування індивідуального стилю вчителя хореографії», Онуфрійчук Д.С. – «Моральне та естетичне виховання особистості засобами народної хореографії», Тесленко В.І. – «Закономірності і принципи навчання», Лучук Д.В.    – «Етапи розвитку та галузі сучасної педагогічної науки», Садзінська А.М. – Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хореографії», Яковенко Є.А. – «Класичний танець як основа хореографічного мистецтва», Демидюк Д.А. – «Вибрані проблеми дидактики», Грисько П.С. – «Інтеграція українського мистецтва у європейський та світовий  культурний простір», Грейман К.О. – «Розвиток та становлення педагогіки як науки», Сорока Л.В. – «Сучасна хореографія – новітній вид хореографічного мистецтва».

На особливу увагу заслуговують роботи Онуфрійчук Д.С. Симоненко В.В., та Тесленко В.І.  Онуфрійчук Д.С. підготувала до захисту цікаву презентацію, яка змістовно доповнювала публічний виступ.

01.06.2023 відбувся захист курсових робіт студентів 38 групи, спеціальності «Музичне мистецтво». Тематика курсових цікава та актуальна. Студенти доповідали на теми: Семенюк К.М.     – «Українська народна пісня – засіб морально-патріотичного виховання школярів», Слободецька А.В – «Інтелектуальне виховання – основа розвитку особистості», Муляр Я.М. – «Навчання та виховання дітей засобами народної педагогіки», Добровольська О.О. – «Методи навчання у сучасній школі», Єргашов Є.Р. – «Дидактика як наука, шляхи її вдосконалення у сучасній педагогіці», Поліханенко І.В. – «Інклюзивна освіта в Україні», Орбу Лорі’Дана – «Педагогічні ідеї Григорія Сковороди», Яцюк С.В. – «Козацька педагогіка – основа громадсько-патріотичного виховання», Курик Я.Ю. – «Становлення і розвиток української педагогічної думки».

Особливо цікавими, актуальними та змістовними були роботи Семенюк К.М., Слободецької А.В, Добровольської О.О., Поліханенка І.В. та Яцюка С.В.

 

               

            

               

               

           

       

 

 

Коледж в соціальних 

мережах