Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр)

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (молодший спеціаліст)

Розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм