Навчальні плани 2022/2023 н.р.

Освітньо-професійний ступінь

"фаховий молодший бакалавр"

Освітньо-кваліфікаційний рівень

"молодший спеціаліст"