Спеціальність 023
"Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Здобувачі освіти мають можливість навчатись за двома освітньо-професійними програмами: "Образотворче мистецтво, реставрація" та "Декоративно-прикладне мистецтво"