Освітня діяльність 

     Кам’янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв – заклад фахової передвищої освіти, комунальної форми власності, заснований Хмельницькою обласною радою, підпорядкований Міністерству культури та інформаційної політики України, безпосередньо – Департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації.

     Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, гербову печатку з власною назвою, здійснює свою діяльність згідно зі Статутом, погодженим та затвердженим у відповідності до існуючих вимог.

     В своїй діяльності коледж керується Конституцією України, законами «Про освіту», «Про фахову пердвищу освіту», наказами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, нормативними актами Хмельницької обласної державної адміністрації, що стосуються закладів освіти. Роботу коледжу, права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентують Правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції.

 

     Освітню діяльність коледж здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України №178-л від 16.08.2017).

     Коледж здійснює підготовку спеціалістів за напрямком  02 Культура і мистецтво:

   023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000326, виданий 12 лютого 2018 року);

     024 Хореографія  (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000327, виданий 12 лютого 2018 року);

     025 Музичне мистецтво (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000328, виданий 12 лютого 2018 року);

     028 Менеджмент соціокультурної діяльності (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000329, виданий 12 лютого 2018 року);

     029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000325, виданий 12 лютого 2018 року).

 

      Освітній процес в коледжі здійснюється українською мовою.

 

  Розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації від 09 липня 2019 року №518/2019-р коледжу видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.

   Освітня діяльність в коледжі здійснюється за денною та заочною формами навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти.

 

      Структурними підрозділами коледжу є 12 циклових комісій.

    Для вирішення основних питань діяльності коледжу діють такі органи: педагогічна рада, адміністративна рада, приймальна комісія, методична рада, художня рада, рада студентського самоврядування та профспілковий комітет.

 

     Загальний контингент студентів станом на 01 січня 2023 року становить 209 студентів.

 

     За результатами державної підсумкової атестації та державної атестації випускників коледж видає дипломи про здобуття фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та свідоцтва про повну загальну середню освіту.

 

   Основним завданням коледжу є підготовка фахівців для культурно-мистецької галузі регіону, забезпечення умов гармонійного розвитку особи, реалізація творчих обдарувань, виховання фахівця якісно нового типу, який зможе поєднувати фахову майстерність, компетентність  та головні якості громадянина держави Україна.

   Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних напрямках діяльності навчального закладу, якими є освітній процес, виховання студентської молоді, організація навчально-методичної роботи та зв'язок з культурно-мистецькими установами галузі та об'єднаними територіальними громадами.

     Навчальні функції закладу полягають у формуванні компетентностей майбутніх фахівців оволодівати надбаннями сучасної національної та світової культури і мистецтва, засвоєнні інноваційних форм соціокультурної діяльності, організації обслуговування в документально-інформаційних системах, методик викладання музичних, образотворчих, декоративно-прикладних, хореографічних дисциплін та опануванні ними сучасних інформаційно-освітніх технологій навчання. Організація освітнього процесу здійснюється на принципах професійності, безперервності, наскрізності та наступності.

     Цілісна виховна система в коледжі зорієнтована на послідовний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей студентів і становлення гуманної особистості.

     Велика  увага в коледжі приділяється практичному навчанню студентів, яке є одним з найважливіших засобів підготовки фахівців  для професійної діяльності. Виробничу практику студенти проходять на базах найсучасніших культурно-мистецьких закладів області та у професійних мистецьких колективах.

     Коледж постійно підтримує зв’язки з навчальними закладами культурно-мистецької галузі України, обласними бібліотеками, театрами, обласним науково-методичним центром культури і мистецтва, діючими професійними та аматорськими колективами, об’єднаними територіальними громадами, клубами та бібліотеками області.

     Матеріально-технічна база. До комплексу закладу освіти входять три навчальні корпуси, гуртожиток, спортивна зала, бібліотека та її філіали.

Освітній процес в коледжі забезпечений власним аудиторним фондом, приміщеннями для педагогічного персоналу, службовими та допоміжними приміщеннями, які відповідають санітарно-гігієнічним і технічним вимогам щодо проведення якісної підготовки фахівців.

Головний корпус розташований по вул. Зарванській, 3 загальною площею – 2660,5 кв. м. Включає в себе корпус площею 2058,0 кв.м та 2-х поверховий будинок для індивідуальних занять площею 319,2 кв. м. Площа допоміжних приміщень – 283,3 кв. м. (майстерня, газогенераторна, гаражі, вбиральня).

Навчальний корпус № 2 по вул. Огієнка, 39 - загальна площа 749,1 кв. м.

Навчальний корпус № 3 - пров. Круглий, 5 загальною площею 780,7 кв. м., навчальною площею 637,0 кв. м., допоміжні приміщення – 143,7 кв. м. (газогенераторна, сарай, сарай-вбиральня).

     Загальна площа навчальних корпусів становить 3763,3 кв. м. Площа допоміжних приміщень - 427,0 кв. м.

     На всі навчальні корпуси оформлені свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

    В коледжі обладнано навчальні кабінети і лабораторії відповідно до навчальних планів спеціальностей

      Створено 19 навчальних кабінетів, 5 лабораторій, 32 індивідуальні класи, які обладнанi i забезпеченi необхiдними технiчними засобами навчання та навчально-методичною лiтературою. Є спортивна зала, три актові зали на 368 мiсць, три зали для занять хореографією, два комп’ютерних класи, дві костюмерні, оркестровий клас.

     На території коледжу є доступ до Інтернету через WiFi.

     Створено умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

   Для забезпечення освітнього процесу є: інтернет, 29 комп'ютерів, 10 ноутбуків, 18 принтерів, 4 сканери, 2 факси, 3 відеокамери, 6 відеомагнітофонів, 5 DVD плеєрів, 29 телевізорів, 14 мікрофонів, 3 ксерокси, 5 магнітофонів, 5 CD-магнітофонів, цифрова фотокамера OLIMPUS, фотоапарат Canon, об’єктив Sigma, 3 акустичні системи, 2 комбопідчсилювачі, 2 підсилювачі потужності, 3 проектори EPSON, Acer, ViewSonik, пульт мікшерний Soundcraft, радіосистема LEM, мультикор SKAH, кросовер SKAO.

   Народний, духовий та естрадний відділи повністю забезпечені музичними інструментами: 7 духових оркестрів, барабанна установка YAMAHA, 3 ударні установки, барабани, бас-барабан, музичні тарілки, саксофони, ксилофони, металофони, скрипкові контрабаси, цифрове піаніно YAMAHA, 2 клавішних інструменти YAMAHA, тамбурини, бас-гітара Cart, гітара класична, 5 електрогітар, гітарний комбік, 35 піаніно, 7 роялів, 65 баянів, 7 акордеонів, оркестр народних інструментів, домро-балалаєчний оркестр, домровий оркестр, скрипка, кобзи, кларнети, домри, гуслі, цимбали, волторни, набір трубчастих дзвіночків, сопілки, фаготи, флейти.

  Функціонують дві костюмерні, які забезпечені національними, хореографічними та театральними костюмами на загальну суму 89 674,00 грн.

   Щорічно проводяться поточні ремонти у навчальних корпусах та гуртожитку коледжу. Повністю замінено вікна на енергозберігаючі металопластикові у навчальних корпусах та гуртожитку.

     Балансова вартість матеріально-технічної бази коледжу складає 17 276 944,91 грн. Облік матеріальних цінностей ведеться бухгалтерією коледжу на синтетичних та аналітичних рахунках. Щорічно проводиться інвентаризація майна. Збереження матеріальних цінностей кабінетів забезпечується матеріально-відповідальними особами, з якими укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Творчий кадровий потенціал

 

    У складі педагогічного колективу працюють досвідчені викладачі, неординарні особистості зі своїм інтелектуальним потенціалом, високим рівнем професійної компетентності, музичними, організаторськими і педагогічними здібностями. Працюють нестандартно, творчо, і всіх їх об’єднує любов до своїх вихованців, високе почуття обов’язку, уміння згуртувати студентський колектив навколо цікавих творчих справ, сприяти отриманню студентами високих професійних знань.

     Навчально-виховний процес в коледжі здійснюють 94 викладачі, в тому числі 90 штатних, з них: заслужений діяч мистецтв України – 1, кандидат наук – 4, викладач-методист (вища категорія) – 24, старший викладач (вища категорія) – 9, вища категорія – 15, перша категорія – 11, друга категорія – 12, спеціалістів – 4, концертмейстерів – 17, сумісників - 6. Відмінників освіти України – 9.

 

Заслужений діяч мистецтв України:

Чорнобиль Володимир Володимирович, голова циклової комісії хореографічних дисциплін

 

Кандидати наук:

Богуцька Надія Степанівна, кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії загальноосвітньої підготовки;

Крючкова Ольга Русланівна, кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії загальноосвітньої підготовки;

Ковальський Роман Іванович, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії народного інструментального мистецтва (духових інструментів);

Луць Сергій Васильович, кандидат мистецтвознавства, викладач циклової комісії образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації.

 

Відмінники освіти України:

Богуцька Надія Степанівна;

Городецька Ніна Миколаївна;

Кучерява Олександра Аркадіївна;

Манькевич Таїсія Броніславівна;

Никитюк Софія Сергіївна;

Павлюк Олександра Ярославівна;

Червінська Інна Євгенівна;

Чорнобиль Володимир Володимирович.

 

Лауреати обласних премій:

Обласна премія в галузі мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Костянтина Широцького:

Царук Олександр Пилипович, викладач циклової комісії народного інструментального мистецтва (народних інструментів).

  

Обласна премія в галузі бібліотечної роботи ім. Мелетія Смотрицького:

Павлюк Олександра Ярославівна, завідувач відділення, викладач циклової комісії культурологічних дисциплін.

Обласна премія ім. Тараса Шевченка:

Семенків Інна Анатоліївна, методист, викладач циклової комісії видовищно-театралізованих заходів.

Відзнака  Кам’янець-Подільської міської ради  «Честь і шана»:

Латюк Ніна Іванівна, викладач циклової комісії кіно-, фото-, відео справи;

Чорнобиль Володимир Володимирович, голова циклової комісії хореографічних дисциплін;

Царук Олександр Пилипович, викладач циклової комісії народного інструментального мистецтва (народних інструментів).

 

Відзнака  Кам’янець-Подільського міського голови «За заслуги перед міською громадою»:

Нижник Сергій Володимирович, директор коледжу;

Чорнобиль Володимир Володимирович, голова циклової комісії хореографічних дисциплін;

Семенків Інна Анатоліївна, методист, викладач циклової комісії видовищно-театралізованих заходів.

 

   Викладачі коледжу залучалися до розробки стандартів освіти та навчальних планів – Червоногродський Ігор Іванович, Червінська Інна Євгеніївна, Никитюк Софія Сергіївна; виступали експертами навчальної діяльності інших закладів освіти – Червінська Інна Євгеніївна, Павлюк Олександра Ярославівна, Латюк Ніна Іванівна, Чорнобиль Володимир Володимирович; брали участь в атестації працівників міста та області – Нижник Сергій Володимирович, Червоногродський Ігор Іванович, Червінська Інна Євгеніївна, Павлюк Олександра Ярославівна, Корчук Віктор Миколайович, Ляшук Тетяна Єрмилівна.

Вакансії

Вакансії відсутні