НАША ІСТОРІЯ

                                                                                                                       

До миті мить – і вже летять роки,

З хвилин – життя, секунди – в дати.

Бурхлива  й тиха течія ріки

І не спинить її, і не догнати.

 

     Історичні віхи зародження та становлення Кам'янець Подільського фахового коледжу культури та мистецтва наповнені яскравими подіями та постаттями.  У нас – славне минуле, яскраве сьогодення і перспективні сподівання на майбутнє, яке грунтується на кропіткій праці викладачів, їх творчому неспокою та вагомих педагогічних та мистецьких досягненнях.

 Сучасний коледж – це мистецький освітній заклад з належними умовами для набуття здобувачами освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра рівня передвищої освіти, де плідно працюють кваліфіковані викладачі з високим інтелектуально-творчим потенціалом. На сьогодні освітній заклад пишається не лише власними багаторічними освітніми традиціями та мистецькими досягненнями, а також талановитими випускниками, які плідно працюють в закладах початкової мистецької освіти і культури, збагачують і примножують культурні традиції подільського краю та активно долучаються до інноваційних змін в галузі. В стінах коледжу плекаються нові  яскраві молоді таланти та формується нове покоління фахівців початкової мистецької освіти та сучасних менеджерів соціокультурної діяльності. Знання, отримані в коледжі, для майбутніх фахівців є дієвими в утвердженні власного покликання бути лідерами та інноваторами в галузі культури і мистецтва.

   Історичне минуле нашого коледжу значано наближує та розширює уяву про багатогранну педагогічну й творчу діяльність талановитих педагогів-митців і студентів - вокалістів, інструменталістів, диригентів, танцюристів, режисерів, художників, фотографів, кінооператорів.

   Схиляючись у пошані перед плеядою усіх поколінь педагогів - творцями історії коледжу, ми, сучасне покоління викладачів та студентів, продовжуємо примножувати її щоденними творчими справами, натхненною працею та новими досягненнями.

Освітня діяльність та кадровий потенціал

Адміністрація та персонал

Кампуси

Бібліотека

 В час доби комп’ютеризації книга й надалі залишається джерелом знань, досвіду, науковим фундаментом освіти, а бібліотека - основою цього фундаменту.

На сьогодні  бібліотека в освітньому закладі зорієнтована на задоволення освітніх потреб  здобувачів освіти, зокрема у спрямуванні майбутніх фахівців  на вибір необхідної інформації для формування їх фахової компетентності з переспективою її використання у майбутній професійній діяльності в галузі культури і мистецтв.

   Інформаційна функція бібліотеки  реалізується  в тісній взаємодії зі стуктурними підрозділами освітнього закладу через використання різних каналів розповсюдження інформації. Доступ користувачів до інформаційних ресурсів бібліотека захищає від потоку шкідливої інформації та контролює інформаційну безпеку здобувача освіти.               Через систематизацію та каталогізацію документів   бібліотека коледжу формує базу сучасного інформаційного забезпечення процесу довідково-бібліографічного пошуку.

  Основні напрями роботи бібліотеки  визначаються та коригуються адміністрацією закладу згідно сучасних вимог до підготовки фахівців в галузі культури і мистецтва в освітньому закладі фахової передвищої освіти.